DỰ ÁN 19 QUẬN TP. HỒ CHÍ MINH

THE CENTENIAL BA SON QUẬN 1

Giá bán từ 3,5 – 5,0 tỷ

THE MARQ QUẬN 1

Giá bán từ 4,5 – 9,0 tỷ