[ux_banner height=”250px” height__sm=”188px” bg=”186″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(122, 122, 122, 0)” bg_pos=”0% 78%”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

DỰ ÁN TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Tổng hợp dự án bất động sản SÀI GÒN mới nhất

[/text_box]

[/ux_banner]
[section]

[title style=”center” text=”DỰ ÁN 19 QUẬN TP. HỒ CHÍ MINH” icon=”icon-angle-down”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[tabgroup style=”pills” nav_style=”normal” nav_size=”large” align=”center”]

[tab title=”Quận 1″]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”bounce” img=”484″ image_size=”original” text_bg=”rgb(182, 158, 80)” text_color=”dark”]

THE CENTENIAL BA SON QUẬN 1

Giá bán từ 3,5 – 5,0 tỷ

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”bounce” img=”478″ image_size=”original” text_bg=”rgb(182, 158, 80)” text_color=”dark”]

THE MARQ QUẬN 1

Giá bán từ 4,5 – 9,0 tỷ

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/tab]
[tab title=”Quận 2″]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”bounce” img=”1384″ image_size=”original” link=”https://wikibatdongsan.com/one-verandah” text_bg=”rgb(182, 158, 80)” text_color=”dark”]

ONE VERANDAH

Giá bán từ 3,5 – 5,0 tỷ

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/tab]
[tab title=”Quận 3″]

[/tab]
[tab title=”Quận 4″]

[/tab]
[tab title=”Quận 5″]

[/tab]
[tab title=”Quận 6″]

[/tab]
[tab title=”Quận 7″]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”bounce” img=”1122″ image_size=”original” link=”https://wikibatdongsan.com/sunshine-city-sai-gon” text_bg=”rgb(182, 158, 80)” text_color=”dark”]

SUNSHINE CITY SÀI GÒN

Giá bán từ 3,5 – 7,0 tỷ

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/tab]
[tab title=”Quận 8″]

[/tab]
[tab title=”Quận 9″]

[/tab]
[tab title=”Quận 10″]

[/tab]
[tab title=”Quận 11″]

[/tab]
[tab title=”Quận 12″]

[/tab]

[/tabgroup]

[/col]

[/row]

[/section]

[section]

[title text=”TRA CỨU DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN” icon=”icon-search”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”push” img=”875″ link=”https://wikibatdongsan.com/ha-noi” text_bg=”rgb(198, 156, 44)” text_color=”dark” text_padding=”10px 10px 10px 0px”]

HÀ NỘI

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”push” img=”490″ link=”https://wikibatdongsan.com/nha-trang” text_bg=”rgb(198, 156, 44)” text_color=”dark” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

NHA TRANG

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”push” img=”613″ link=”https://wikibatdongsan.com/da-nang” text_bg=”rgb(198, 156, 44)” text_color=”dark” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

ĐÀ NẴNG

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”push” img=”549″ link=”https://wikibatdongsan.com/phu-quoc” text_bg=”rgb(198, 156, 44)” text_color=”dark” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

PHÚ QUỐC

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]