DỰ ÁN 12 QUẬN HÀ NỘI

SUNSHINE GOLDEN RIVER

Giá bán từ 7,8 tỷ – 10 ty

SUNSHINE CRYSTAL RIVER

Giá bán từ 8 tỷ – 12 tỷ

SUNSHINE WONDER VILLAS

Giá bán từ 30 tỷ – 68 tỷ

SUNSHINE CITY

Giá bán từ 3,5 – 5,4 tỷ

THE LOTUS CENTER

Giá bán từ 7,8 tỷ – 10 ty

KOSMO TÂY HỒ

Giá bán từ 3,5 tỷ – 5,5 tỷ

SUNSHINE RIVERSIDE

Giá bán từ 2,5 tỷ – 5,5 tỷ

TNR GOLDMARK CITY

Giá bán từ 3,5 – 5,4 tỷ