[ux_banner height=”250px” height__sm=”188px” bg=”186″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(122, 122, 122, 0)” bg_pos=”0% 78%”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

DỰ ÁN TẠI PHÚ QUỐC

Tổng hợp dự án bất động sản PHÚ QUỐC mới nhất

[/text_box]

[/ux_banner]
[section]

[title style=”center” text=”DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ QUỐC” icon=”icon-angle-down”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[tabgroup style=”pills” nav_style=”normal” nav_size=”large” align=”center”]

[tab title=”Dương Đông”]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”bounce” img=”553″ image_size=”original” link=”https://wikibatdongsan.com/grand-world-phu-quoc” text_bg=”rgb(182, 158, 80)” text_color=”dark”]

GRAND WORLD PHÚ QUỐC

Giá bán từ 4,5 tỷ – 12,0 tỷ

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”bounce” img=”555″ image_size=”original” text_bg=”rgb(182, 158, 80)” text_color=”dark”]

SUN PREMIER VILLAGE BÃI KEM

Giá bán từ 7,5 tỷ – 12,0 tỷ

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”bounce” img=”552″ image_size=”original” text_bg=”rgb(182, 158, 80)” text_color=”dark”]

INTERCONTINENTAL PHÚ QUỐC

Giá bán từ 6,5 tỷ – 14,0 tỷ

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/tab]
[tab title=”Bãi Dài”]

[/tab]
[tab title=”Bãi Trường”]

[/tab]
[tab title=”An Thới”]

[/tab]

[/tabgroup]

[/col]

[/row]

[/section]