DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ QUỐC

GRAND WORLD PHÚ QUỐC

Giá bán từ 4,5 tỷ – 12,0 tỷ

SUN PREMIER VILLAGE BÃI KEM

Giá bán từ 7,5 tỷ – 12,0 tỷ

INTERCONTINENTAL PHÚ QUỐC

Giá bán từ 6,5 tỷ – 14,0 tỷ