Category: Tin Thị Trường

Khu công nghiệp Huko

Khu công nghiệp Huko (Huế – Korean)

Khu công nghiệp Huko (Huế – Korean) có diện tích khoảng 115 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 34,56 triệu USD thuộc Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô là một khu kinh tế …
0933 366 138