DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ NẴNG

VINPEARL CONDOTEL HÒN TRE

Giá bán từ 4,5 tỷ – 12,0 tỷ

KN PARADISE CAM RANH

Giá bán từ 7,5 tỷ – 12,0 tỷ

THE ARENA CAM RANH

Giá bán từ 6,5 tỷ – 14,0 tỷ