Bản đồ quy hoạch xã Hiệp Phước Nhà Bè , tp. Hồ Chí Minh

Bản đồ quy hoạch xã Hiệp Phước Nhà Bè mang đến nhiều thách thức đổi mới lớn do đây là xã có điều kiện tự nhiên lý tưởng để phát triển và xây dựng. Hiệp Phước là một trong 5 xã thuộc khu vực nông thôn của huyện Nhà Bè với dân số trong toàn xã 10.781 nhân khẩu và diện tích tự nhiên là 3.808ha.

Bản đồ quy hoạch xã Hiệp Phước Nhà Bè

KHU DÂN CƯ XÃ HIỆP PHƯỚC NHÀ BÈ ĐƯỢC QUY HOẠCH LÊN KHU ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP CẢNG

So với nhiều xã khác trên địa bàn huyện, Bản đồ quy hoạch xã Hiệp Phước Nhà Bè có ưu điểm nổi bật là được bao quanh bởi hệ thống sông, xung quanh là các khu công nghiệp huyện Hiệp Phước mang đến điều kiện lý tưởng để phát triển các loại hình về giao thông đường thủy, tạo tiền đề để tập trung xây dựng cảng biển và phát triển loại hình công nghiệp làm chủ đạo. Chính vì thế, UBND TPHCM đã chấp thuận đề án và chủ trương quy hoạch khu dân cư xã Hiệp Phước Nhà Bè trở thành khu đô thị công nghiệp-cảng. Đây là cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức mới dành cho cụm dân cư xã Hiệp Phước.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HIỆP PHƯỚC TRONG 5 NĂM QUA NHƯ THẾ NÀO

Trước khi thực hiện quy hoạch khu dân cư xã Hiệp Phước Nhà Bè, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự phát triển của khu vực xã này trong 5 năm vừa qua.

  • Đối với vấn đề chuyển đổi cơ cấu kinh tế của xã: Có sự chuyển biến và thay đổi rõ rệt, rất nhiều cơ sở tiểu thủ công nghiệp-thương mai-dịch vụ- đã được xây dựng và triển khai trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, người dân đã chuyển giao diện tích trồng lúa lên tới 800ha sang nuôi trồng thủy sản mang đến những kết quả nhất định.
  • Đối với vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng: Ngoài tuyến trục đường chính là Nguyễn Văn Tạo đã được UBND huyện Nhà Bè đầu tư mở rộng trên toàn xã và có thêm 35 tuyến được đắp mới, xóa bỏ hoàn toàn cầu khỉ trên các sông rạch.
  • Về vấn đề văn hóa – xã hội: Được UBND xã quan tâm đặc biệt khi tỷ lệ học sinh học tại các cấp được tăng cao, giữ vững được kết quả khuyến khích học tiểu học đúng độ tuổi, thực hiện mở rộng phổ cập giáo dục trên địa bàn toàn dân. Bên cạnh đó, xã còn hỗ trợ nguồn vốn cho hơn 1.500 lao động, giới thiệu việc làm cho 2.317 lao động trong 5 năm qua, tu sửa 57 căn nhà, tặng 7 căn nhà tình nguyện và 9 căn nhà NTT…
  • Đối với tình hình ANCT-TTATXH: Cũng luôn giữ mức ổn định và phát huy được sức mạnh nhằm phòng ngừa và chống lại những tệ nạn xã hội, tội phạm. Thực hiện khuyến khích phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát huy rộng rãi trong phong trào quần chúng trong tất cả tầng lớp nhân dân.
  • Đối với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đồi sống văn hóa ở khu dân cư: Trong 5 năm vừa qua đã có phương hướng phát triển mới và được quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong đó, có tới 90% hộ trong xã đã đăng kí gia đình văn hóa và có 85% hộ gia đình đạt đủ tiêu chuẩn gia đình văn hóa qua bình xét.

Xem thêm bài viết: Bản đồ Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Có thể nói, có được quy hoạch khu dân cư xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè như hiện nay là nhờ sự cố găng không ngừng từ Đảng bộ và Chính quyền nhân dân trong xã  , là tiền đề để tiếp tục kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Nguồn tham khảo bài viết: https://wikibatdongsan.com/

5/5 - (1 vote)
0933 366 138