Đơn giá khoán nhân công xây dựng | Cách tính đơn giá khoán nhân công xây dựng

Tiền lương nhân công được tính phụ thuộc vào thời gian lao động và mức lương quy định cho một đơn vị thời gian phù hợp  với ngạch lương của người lao động đang xét. Bài viết dưới đây sẽ giúp quý vị độc giả hiểu rõ hơn về đơn giá khoán nhân công xây dựng, cách tính đơn giá khoán nhân công  trong xây dựng như thế nào.

Đơn giá khoán nhân công xây dựng

CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG THEO THỜI GIAN

Theo hình thức này, tiền lương được tính phụ thuộc vào thời gian lao động và mức lương quy định cho một đơn vị thời gian phù hợp với ngạch bậc lương của người lao động đang xét. Giá công thợ xây dựng nhà dân dụng được công ty TNHH hóa chất xây dựng Phương Nam trả theo ngày tại thời điểm 2018:

  • Giá công thợ xây dựng chính (xem và quản lý công trình): 420.000 – 450.000 VNĐ.
  • Giá công thợ xây dựng lành nghề trong công trình: 350.000 – 390.000 VNĐ.
  • Giá công phụ xây dựng lành nghề trong công trình: 250.000 – 290.000 VNĐ.

Ưu điểm: phản ánh một mức độ nhất định chất lượng lao động, số lượng lao động và trình độ nghề nghiệp của người lao động.

Nhược điểm: không phản ánh chính xác mối quan hệ trực tiếp giữa tiền lương nhận được và số lượng lao động đã tiêu phí, vì vậy không khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động.

Do đó loại này thường chỉ nên áp dụng ở các bộ phận mà khối lượng công việc không thể đo tính rõ ràng (nhất là cho cán bộ quản lý giản tiếp); khi đòi hỏi về đảm bảo chất lượng của sản phẩm làm ra được để cao, (hoặc đối với các công việc trên giác độ kinh tế, nếu trả lương theo sản phẩm sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm như công tác sửa chữa máy thiết bị, kiểm tra chất lượng sản phẩm, chế tạo các dụng cụ đo lường chính xác cao v.v…).

Trả lương theo thời gian có hai loại: giản đơn và có thưởng.

Trả lương theo thời gian giản đơn:

L = Thời gian x đơn giá lương.

Hình thức này mang nặng tính bình quân chủ nghĩa, không khuyến khích người công nhân nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm vật tư v.v…

Trả lương theo thời gian có thưởng: là hình thức kết hợp giữa tiền lương theo thời gian giản đơn với chế độ thưởng khi đạt và vượt năng suất, chất lượng và tiết kiệm vật tư…

Tiền thưởng phải quy định theo kết quả lao động trong cả tháng hoặc kỳ công tác. Mức thưởng tuỳ theo từng công việc, từng đơn vị.


CÁCH TÍNH ĐƠN GIÁ KHOÁN NHÂN CÔNG XÂY DỰNG THEO SẢN PHẨM

Xác định giá khóan nhân công xây dựng theo sản phẩm là hình thức thực hiện giá khoán nhân công xây dựng, đơn giá khoán nhân công xây dựng phụ thuộc vào số lượng sản phẩm làm được và đơn giá tiền lương tính cho một đơn vị sản phẩm. Đơn giá tiền lương xác định căn cứ vào mức lương tính cho một đom vị thời gian và định mức năng suất tính theo sản phẩm cho một đơn vị thời gian ấy của cùng một loại công việc.

Ưu điểm: Thực hiện tốt hơn nguyên tắc phân phối theo lao động; khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động, trình độ tay nghề, sử dụng có hiệu quả các máy móc thiết bị và thời gian làm việc; thúc đẩy việc cải tiến sản xuất tổ chức lao động ở các công trường, tổ, đội; thúc đẩy công tác kiện toàn định mức, thống kê, kế toán, kiểm tra chất lượng sản phẩm; kết hợp hài hòa ba lợi ích: nhà nước, tập thể và người lao động

Điều kiện thực hiện trả lương theo sản phẩm: xây dựng định mức kỹ thuật đúng đắn; làm tốt công tác kiểm tra chất lượng, nghiệm thu sản phẩm.

Các hình thức giá khóan nhân công xây dựng theo sản phẩm:

Trả lương theo sản phẩm trực tiếp là hình thức trả lương theo số lượng sản phẩm hoàn thành:

L = 2 Q x Đơn giá lương / sản phẩm.

Trả lương theo sản phẩm có thưởng: là hình thức trả lương theo số lượng sản phẩm hoàn thành cộng với tiền thưởng hay phạt. Thưởng do đạt năng suất cao, chất lượng sản phẩm cao, tiết kiệm vật tư và ngược lại. Cần phải quy định đúng đắn điều kiện thưởng, mức thưởng và nguồn tiền thưởng.

Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến: đối với sản phẩm nằm trong định mức thì áp dụng đơn giá lương cố định. Đối với sản phẩm vượt định mức thì áp dụng đơn giá lương luỹ tiến.

Khi áp dụng hình thức này phải xác định đơn giá luỹ tiến cho phù hợp để tốc độ tăng tiền lương chậm hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Kết quả lao động phải xét trong cả tháng hoặc cả kỳ công tác, không tính theo từng ngày, từng tuần.

Thông thường loại này trong xây dựng thường làm cho tốc độ tăng tiền lương nhanh hơn tốc độ tăng năng suất lao động, nên ít được áp dụng. Nhưng do tác dụng của nó kích thích mạnh việc tăng năng suất lao động nên người ta áp dụng chế độ lương này trong những trường hợp cần thiết động viên nâng cao năng suất lao động và tăng sản lượng trong những khâu chủ yếu hoặc chủ chốt cửa xí nghiệp nhằm đảm bảo mức tăng sản lượng ở các khâu cổ liên quan.

Số tiền luỹ tiến phải trả thêm sẽ được bù lại, vì nhở tăng sản lượng nên giảm được chi phí cố định tính trên 1 đơn vị sản phẩm.

Do đó để đạt được hiệu quả kinh tế thì ĩổng mức tăng tiền lương phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng mức giảm chi phí cố định.

Trả lương theo sản phẩm giản tiếp: là chế độ trả lương cho công nhân phụ hoặc những cán bộ giản tiếp mà năng suất của họ có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của công nhân chính.

Lương của thợ phụ= Đơn giá lương của thợ phụ x Khối lượng sản phẩm x % thực hiện định mức của thợ chính.

Giải quyết tốt chế độ lương này có tác dụng khuyến khích công nhân phụ phục vụ tốt công nhân chính và góp phần nâng cao năng suất lao động của nhóm thợ.

Tiền lương khoán gọn: là hình thức trả lương cho việc thực hiện toàn bộ một khối lượng công tác nào đó, thường được áp dụng cho các khối lượng công việc khó xác định chính xác khối lượng. Hoặc cho các loại mà xét về hiệu quả kinh tế nên thực hiện chế độ khoán gọn vì chất lượng của các bước công việc có liên quan chặt chế với nhau.

Trong xây dựng thường áp dụng chế độ khoán gọn, nhằm thực hiện chế độ hạch toán kinh tế nội bộ. Tiền lương khoán gọn là hình thức phát triển cao hơn của hình thức trả lương theo sản phẩm. Nó có mấy đặc điểm khác với tiền lương theo sản phẩm là:

Sản phẩm của khoán gọn có mức hoàn thiện cao hơn (ví dụ khoán theo một loại công việc riêng lẻ mà khối lượng của nó khó xác định tách bạch, một hạng mục công trình hay một công trinh).

Đảm bảo cho người lao động liên kết chặt chế với nhau hơn, quan tâm hơn đến kết quả cuối cùng, (ở hình thức trả lương theo sản phẩm còn có thể còn có hiện tượng bỏ sót công việc giáp ranh do hai đơn vị làm, khối lượng công việc có thể bị tính trùng lặp, người làm công việc trước ít quan tâm đến người làm việc tiếp theo).

Xem thêm bài viết: Có nên mua đất ở thành phố mới Bình Dương hay không ?

Phải ký hợp đồng giữa công nhân và người chỉ huy xây dựng, trong đó chỉ rõ trách nhiệm, các tính toán cụ thể, người nhận thầu biết trước được nhiệm vụ phải làm, các khoản chi phí, các khoản thu nhập được hưởng và thời gian thực hiện nên họ được kích thích về kinh tế mạnh hơn.

Có thể khắc phục được một số nhược điểm của hình thức trả lương theo sản phẩm trong việc đảm bảo chất lượng và tính toán khối lượng công việc để thanh toán.

Đội nhận khoán có thể là một đơn vị xây dựng, một đội xây dựng hay một cá nhân.

Nguồn tham khảo bài viết: https://wikibatdongsan.com/Rate this post
0933 366 138