Đấu thầu qua mạng là gì ? Đấu thầu qua mạng được thực hiện như thế nào

Đấu thầu qua mạng là gì ?  – Thời đại công nghiệp 4.0 nên việc phổ cập cũng như hiện đại hóa các thủ tục hành chính là điều cần phải được làm ngay. Chính vì thể, việc cắt giảm những thủ tục hành là chính đang được triển khai mạnh, trong đó có cả hình thức đấu thầu qua mạng. Thông qua bài viết dưới đây, Wikibatdongsan xin gửi đến quý vị độc giả chi tiết nhất về thủ tục này nhé.

Đấu thầu qua mạng là gì

ĐẤU THẦU QUA MẠNG LÀ GÌ ?

Đấu thầu qua mạng là đấu thầu lựa chọn nhà thầu thông qua việc sử dụng hệ thống mạng quốc gia. Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp và chỉ định thầu. Khi lựa chọn nhà thầu trên mạng, các nội dung và quy trình sau được thực hiện trên hệ thống mạng quốc gia:

  • Đăng tải thông tin về đấu thầu.
  • Đăng tải hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
  • Nộp bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thỏa thuận liên danh.
  • Nộp, rút hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
  • Mở thầu, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
  • Ký kết, thanh toán hợp đồng…

Nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Khi lựa chọn nhà thầu qua mạng, bên mời thầu, nhà thầu phải thực hiện đăng ký (1 lần) trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Bên mời thầu phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đối với mỗi gói thầu, nhà thầu nộp (1 lần) hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên mạng đấu thầu quốc gia.

Bên mời thầu tiến hành mở thầu trên mạng đấu thầu quốc gia ngay sau thời điểm đóng thầu. Các văn bản giao dịch điện tử qua mạng đấu thầu quốc gia, các thông tin đăng tải được coi là văn bản gốc, có giá trị, cơ sở pháp lý và có hiệu lực như văn bản giấy.

Chi phí trong lựa chọn đấu thầu qua mạng

  • Chi phí đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp 1 lần khi đăng ký): 500.000 đồng.
  • Chi phí duy trì tên và dữ liệu (nộp hàng năm, không kể năm đăng ký): 500.000 đồng.
  • Chi phí nộp hồ sơ dự thầu: 300.000 đồng.
  • Chi phí nộp hồ sơ đề xuất: 200.000 đồng.

Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng

Đấu thầu qua mạng là gì ? – Bên mời thầu tự đăng tải thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, bên mời thầu công khai quy cách hàng hóa cần mua sắm.

Bên mời thầu phát hành miễn phí hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên mạng đấu thầu quốc gia. Hệ thống phải phản hồi cho nhà thầu biết đã nộp hồ sơ thành công hay không. Nhà thầu nộp bảo lãnh dự thầu thông qua ngân hàng có kết nối đến hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bên mời thầu mở và giải mã hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau thời điểm đóng thầu. Biên bản mở hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời điểm không quá 2 giờ sau thời điểm đóng thầu.

Xem thêm bài viết: Đường RSI là gì ? Khái niệm về chỉ số sức mạnh tương đối RSI

Bên mời thầu đăng tải kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải công khai trên lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nguồn tham khảo bài viết: https://wikibatdongsan.com/4/5 - (4 votes)
0933 366 138